กฎมหัศจรรย์ของเลข 72

ใครที่อยากรู้ว่าอัตราผลตอบแทนโครงการหรือทรัพย์สินอะไรที่เราจะลงทุน จะเพิ่มค่าเป็นสองเท่าในอีกกี่ปี ลองให้เอาเลข 72 ตั้ง และหารด้วย อัตราเปอเซ็นต์ผลตอบแทนดู จะได้ออกมาเป็นจำนวนปีที่เงินลงทุนจะเพิ่มค่าเป็นสองเท่า ตัวอย่างเช่น มีโครงการลงทุนหนึ่งที่ให้ผลตอบแทนปีละ12% หากต้องการรู้ว่าเงินลงทุนจะเพิ่มค่าเป็นสองเท่าในกี่ปีก็เอาเลข 72 / 12 จะได้ผลลัพธ์ คือ 6 ปีที่เงินจะเพิ่มค่าเป็นสองเท่า 

วิธีให้เงินทำงานแทนเรา

ถือเป็นการคำนวนแบบง่ายๆ รวดเร็ว ใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนให้เงินทำการแทนเราค่ะ

ที่มา / sources :

https://www.investopedia.com/terms/r/ruleof72.asp