ค่าใช้จ่ายวันโอน ที่ กรมที่ดิน

คำนวณค่าใช้จ่ายวันโอนที่กรมที่ดิน

กรณีตัวอย่างนี้ คือเจ้าของ ถือครองมาเกิน 5 ปี หรือ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน 1 ปี จะไม่ต้องจ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่จะจ่ายอากรแสตมป์แทน

หากดูจากรูปแล้วยังงง ไลน์พูดคุยกันได้ค่ะ