Table of Contents | สารบัญ

การประเมินทรัพย์สินของเราก่อนจะตั้งราคาขายหรือให้เช่า |
How to set up sale price for your properties in Thailand

การประเมินทรัพย์สินของเราก่อนจะตั้งราคาขายหรือให้เช่า ในเมืองไทย เรามีสถาบันการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การประเมินทำได้รวดเร็ว กรณีทรัพย์นั้นๆยังมีภาระการผ่อนชำระกับทางสถาบันการเงิน หรือภาษาบ้านๆ คือยังติดภาระจำนองอยู่

 

แต่หากทรัพย์ของท่านเป็นทรัพย์มรดก หรือ ซื้อมานาน และอยากแปลงให้เกิดสภาพคล่องทางกระแสเงินสด เรามีแนวทางการประเมินมาแนะนำ หลักๆ มี 3 วิธี ค่ะ ได้แก่

1. วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน

2. วิธีเปรียบเทียบตลาด 

3. วิธีแปลงรายได้เป็นมูลค่า 

ทั้ง 3 วิธี มีข้อดีข้อด้อยต่างกัน และเหมาะกับทรัพย์แต่ละประเภทต่างกันด้วยน่ะคะ หากต้องการคำแนะนำเชิงลึก สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ ไลน์ไอดี puk-eastbkkpro ยินดีให้คำแนะนำค่ะ