ขายที่ดินสีม่วง สี่เหลี่ยม 6-2-89.6 ไร่ เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ

ขายที่ดินสีม่วง
land for sale
ที่ดินในซอยเดียวกับโกดัง

ขายที่ดินสีม่วง สี่เหลี่ยม 6-2-89.6 ไร่ เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิขายที่ดินสีม่วง สี่เหลี่ยม 6-2-89.6 ไร่ เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ
หน้ากว้าง 100 เมตร ด้านหลังติดคลอง บางกะสี
เส้นเดียวกันกับคลังสินค้า Central Online, United Food สอบถาม นัดชมที่โทร 092-594-1978