ความหมายของสีครุฑ ในเอกสารสิทธิที่ดิน บอกอะไรเราบ้าง

หลายท่านที่เป็นเจ้าของที่ดินหลายแปลง อาจจะไม่ได้ทันสังเกตุว่า เอกสารสิทธิ หรือโฉนดที่ดินที่ตัวเองเป็นเจ้าของนั้น มีตราครุฑสีอะไรบ้าง หากว่าท่านมีที่ดินอยู่หลายแปลง โดยทั่วๆไป ความหมายของสีตราครุฑที่ต่างกัน บอกอะไรเราบ้าง มาดูกันค่ะ ความหมายของตราครุฑสีแดงประทับ หากโฉนดที่ดินที่มีครุฑแดงประทับไว้อยู่ จะเรียกว่า โฉนดที่ดิน น.ส.4 หมายความว่าเป็นโฉนดที่สามารถซื้อขายได้ โอนกรรมสิทธิ์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งก็นเป็นอันที่คนส่วนใหญ่จะถือเป็นเจ้าของกัน (โฉนดที่ดินในเขตเมืองเกือบทั้งหมดจะเป็นครุฑแดง) แต่โฉนดที่ดิน น.ส.4 หรือ โฉนดที่ดินที่มีครุฑสีแดงบางฉบับ ก็อาจจะมีเงื่อนไขเฉพาะที่เรียกกันทั่วไปว่า โฉนดหลังแดง ซึ่งโฉนดประเภทนี้จะมีข้อกำหนดว่าห้ามทำการโอนจนกว่าจะครบเวลาที่สัญญาได้กล่าวไว้ ความหมายของตราครุฑสีเขียวประทับ หากเป็นเอกสารที่มีตราครุฑสีเขียวประทับจะไม่ใช่โฉนดที่ดิน แต่จะเรียกกันว่า เอกสาร น.ส. 3 ก. ใช้สำหรับเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นๆ มีการระวางรูปถ่ายทางอากาศเป็นหลักแหล่ง ซึ่งเจ้าเอกสาร น.ส. 3 ก. นี้