ต้องการซื้อที่ดิน 2 ไร่ ย่านเทพารักษ์

เจ้าของที่ดินที่ต้องการเสนอขาย สามารถส่งแผนที่่และหน้าโฉนดพร้อมราคาขายมาได้ที่ bangkokujin@gmail.com หรือ โทร 064-996-5666

Want to say something? Post a comment

Your email address will not be published.