ต้องการซื้อที่ดินสร้างโรงแรมในสมุย / Want to buy land in Samui for hotel development

ท่านเจ้าของที่ดินท่านใดสนใจเสนอขายที่ดินที่สมุย กรุณาส่งรายละเอียด
1.แผนที่
2.หน้าโฉนด พร้อมรายละเอียดของที่ดิน โดยสังเขป
3.ราคา พร้อมเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มาที่ bangkokujin@gmail.com หรือโทร 0841350380

Want to say something? Post a comment

Your email address will not be published.