ต้องการซื้อที่ดินสร้างโรงแรมในสมุย / Want to buy land in Samui for hotel development

ท่านเจ้าของที่ดินท่านใดสนใจเสนอขายที่ดินที่สมุย กรุณาส่งรายละเอียด1.แผนที่2.หน้าโฉนด พร้อมรายละเอียดของที่ดิน โดยสังเขป3.ราคา พร้อมเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาที่ bangkokujin@gmail.com หรือโทร 0841350380